VERDE MARINA

Specyfikacja
MATERIAŁgranit
ZASTOSOWANIEblat kuchenny, parapety wewnętrzne i wewnętrzne, schody